Avangarda

Regulamin

 1. W Lokalu ochronę sprawują pracownicy ochrony mający obowiązek zapewnienia porządku w klubie oraz bezpieczeństwa jego mienia i przebywających w nim gości oraz pracowników.
 2. W trakcie imprez muzycznych do Klubu mają wstęp jedynie osoby powyżej 20-go roku życia. Pracownik ochrony ma prawo do wylegitymowania gości celem weryfikacji ich wieku.
 3. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych, popełnienia wykroczenia lub niestosownego zachowania się, ochrona ma prawo ująć sprawcę i przekazać go policji.
 4. Kierownictwo lokalu ma prawo wydać ochronie polecenie spowodowania opuszczenia przez gościa lokalu w sytuacjach, kiedy swoim postępowaniem narusza regulamin lokalu oraz przyjęte normy postępowania.
 5. Ochrona ma obowiązek nie wpuszczania do Lokalu osób, których wygląd i zachowanie mogą wskazywać że są pod wpływem środków odurzających lub są pod wpływem spożycia zbyt dużej ilości alkoholu.
 6. W Klubie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i spożywania wszelakich środków odurzających.
 7. Zabronione jest wnoszenie i spożywanie własnego alkoholu oraz posiłków nie zakupionych w lokalu.
 8. Zabronione jest wnoszenie do lokalu wszelkiej broni palnej, broni białej, paralizatorów, miotaczy gazów oraz innych przedmiotów mogących zagrozić życiu lub zdrowiu ludzkiemu.
 9. Obsługa lokalu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
 10. Godzina zamknięcia lokalu ustalona jest przez kierownictwo stosownie do okoliczności.
 11. Kierownictwo oraz ochrona lokalu mają prawo nie wpuścić osoby niepożądanej lub niestosownie ubranej (np. w stroju i obuwiu sportowym lub stroju, który narusza przyjęte normy postępowania)
 12. Zabrania się wprowadzania zwierząt do lokalu.
 13. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 14. Za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki lokal nie odpowiada.
 15. Biorący udział w imprezach organizowanych w Klubie wyrażają zgodę na użycie zdjęć wykonanych w ich trakcie, do publikacji na stronie internetowej Klubu lub profilu Facebook. Zdjęcia mogą zostać usunięte jedynie po osobistym zgłoszeniu tego u Kierownictwa Klubu.

Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.12.08r.